[Βιβλιοκριτική] 'Ελευθερία Ι. Νικολαΐδου, Ή ρουμάνικη προπαγάνδα στο βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, τ. Α' (μέσα 19ου αι.-1900)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.48, No.1, 1998, pages 208-214

Issue:
Pages:
208-214
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Ελευθερία Ι. Νικολαΐδου, Ή ρουμάνικη προπαγάνδα στοβιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου, τ. Α' (μέσα 19ου αι.-1900), 'Ιωάννινα, έκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 1995, σελ. 442, χάρτες 4.