Προϋποθέσεις και χαρακτήρ του «απολύτου προορισμού» εν σχέσει προς την περί "εκλογής" και "προορισμού" βιβλικήν διδασκαλίαν

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΗ, No.3, 1967, pages 439-458

Issue:
Pages:
439-458
Author:
Subject:
Subject (LC):