[Βιβλιοκριτική] Markus Barth, Was Christ's Death, a Sacrifice?

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΓ, No.1, 1962, pages 323-324

Issue:
Pages:
323-324
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Was Christ's Death, a Sacrifice? By Markus Barth, Scottish Journal of Theology, Occasional papers 1961.