[Βιβλιοκριτική] Robert C. Dentan, The Design of the Scripture

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΓ, No.1, 1962, pages 324-325

Issue:
Pages:
324-325
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
The Design of the Scripture: By Robert C. Dentan. New York 1961. σ. XVII, 276.