[Βιβλιοκριτική] Νικολίτσας Δ. Γεωργοπούλου, Η αγιότης της Εκκλησίας εξ ορθοδόξου επόψεως. "Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 1967, σ. 141, σχ. 8ον.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΗ, No.3, 1967, pages 527-528

Issue:
Pages:
527-528
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):