[Βιβλιοκριτική] Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί Πολιτισμός

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.1-2, 1972, pages 464-466

Issue:
Pages:
464-466
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί Πολιτισμός. Εκδόσεις Παπαζήση, όδ. Φειδίου 16, Αθήναι. Τόμος Α': Μέρος Ι: Μνημεία του λόγου, σχήματα, προλήψεις, σελ. 231 μετά τριών πινάκων και φωτογραφιών. Μέρος II, σ. 290. Τόμος Β ': Μέρος Ι: Εορταί και πανηγυρισμοί, έργα ευποιίας, επαγγέλματα και μικροεμπόριον, σελ. 283 μετά δύο πινάκων φωτογραφιών. Μέρος II: Περί τα βυζαντινά φορέματα, οικιακά έπιπλα και σκεύη, αι πάνδημοι γυναίκες, ο βίος μιας Βυζαντινής, σελ. 237, μετά πέντε πινάκων φωτογραφιών