Προϋποθέσεις και χαρακτήρ του «απολύτου προορισμού» εν σχέσει προς την περί «εκλογής» και «προορισμού» βιβλικήν διδασκαλίαν

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΗ, No.4, 1967, pages 621-632

Issue:
Pages:
621-632
Author:
Subject:
Subject (LC):