Χειρόγραφον περιέχον «τον θείον και ιερόν Νομοκάνονα»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 491-529

Issue:
Pages:
491-529
Author:
Subject:
Subject (LC):