Άμβροσιανός ή λειτουργικός τύπος των Μεδιολάνων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΓ, No.1, 1962, pages 489-502

Issue:
Pages:
489-502
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):