[Βιβλιοκριτική] Kommentar zum Alten Testament: W. Rudolph, Το βιβλίον τής Ρουθ, το Ασμα των ασμάτων, οι Θρήνοι.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΓ, No.1, 1962, pages 643-644

Issue:
Pages:
643-644
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Kommentar zum Alten Testament: W. Rudolph, Το βιβλίον τής Ρουθ, το Ασμα των ασμάτων, οι Θρήνοι. Stuttgart (Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn) 1962 SS. 269. DM. 51