Τα εκκλησιαστικά οφφίκια ως τα κατά κόσμον αξιώματα : συμβολή εις την ερμηνείαν του Ζ' κανόνος της πενθεκτής Οικουμενικής Συνόδου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.41, No.3, 1970, pages 456-466

Issue:
Pages:
456-466
Author:
Subject:
Subject (LC):