Η τελευταία λιτανεία επί βυζαντινοκρατίας εις την Αλεξάνδρειαν (14 Σεπτεμβρίου 641)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 815-818

Issue:
Pages:
815-818
Author:
Subject:
Subject (LC):