[Βιβλιοκριτική] Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Έκκλησίς. Ιστορικοκανονική Μελέτη

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 864-866

Issue:
Pages:
864-866
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Έκκλησίς. Ιστορικοκανονική Μελέτη. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Θεσσαλονίκη 1972, σ. ια' + 389