[Βιβλιοκριτική] Yves Congar, L' Église une, sainte, catholique et apostolique. «Mysterium Salutìs»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 866

Issue:
Pages:
866
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Yves Congar, L' Église une, sainte, catholique et apostolique. «Mysterium Salutìs» — Dogmatique de l’ histoire du salut, No 15. Les Editions du Cerf (Paris) 1970, σ. 281