[Βιβλιοκριτική] Louis Bouyer, L' Église de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’ Esprit

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 867-868

Issue:
Pages:
867-868
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Louis Bouyer, L' Église de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’ Esprit. Les Éditions du Cerf. Paris 1970, σ. 704