[Βιβλιοκριτική] Η. Gross — W. Kern — G. Muschalek — F. Mussner — Κ. Rahner, La Trinité et la Création. «Mysterium Salutis»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 869

Issue:
Pages:
869
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η. Gross — W. Kern — G. Muschalek — F. Mussner — Κ. Rahner, La Trinité et la Création. «Mysterium Salutis» — Dogmatique de l’ histoire du salut, No 6. Les Éditions du Cerf (Paris) 1971, σ. 368