[Βιβλιοκριτική] Das heidnische und christliche Slaventum, Acta II Congressus Internationalis Historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 870-871

Issue:
Pages:
870-871
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Das heidnische und christliche Slaventum, Acta II Congressus Internationalis Historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati, Otto Harrasowitz Verlag, Wisbanden, Band 11/1: Das heidnische Slaventum, 1969, σ. 173, πίν. VIII. Band 11/2: Das christliche Slaventum, 1970, σ. 204