[Βιβλιοκριτική] Κριαρά, Εμμανουήλ, Λεξικό της Μεσσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας. 1100-1669

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 873-875

Issue:
Pages:
873-875
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κριαρά, Εμμανουήλ, Λεξικό της Μεσσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας. 1100-1669. Τόμος Α'. Θεσσαλονίκη 1969, σχ. 8, σσ. ρνς' + 383. Τόμος Β'. Θεσσαλονίκη 1971, σχ. 8, σσ. qς' + 382