[Βιβλιοκριτική] Του αυτού [Αδαμάντιου Στ. Ανεστίδη], Βιβλιογραφία ιερατικών αμφίων του βυζαντινού τύπου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.43, No.3-4, 1972, pages 878

Issue:
Pages:
878
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Του αυτού, Βιβλιογραφία ιερατικών αμφίων του βυζαντινού τύπου, Εκκλησιαστικός Φάρος, ΙΓ' (1971), σσ. 578-587