Αμφιλοχίου Ικονίου (ca. 341/5 - 395/400) «Περί ψευδούς ασκήσεως»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.45, No.1, 1974, pages 19-29

Issue:
Pages:
19-29
Author:
Subject:
Subject (LC):