Σύντομος ιστορία της επιστήμης της ιεραποστολής

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.41, No.2, 1970, pages 265-282

Issue:
Pages:
265-282
Section Title:
Μελέται
Author:
Abstract:
H Ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. H Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρουμανίας. H ελληνόφωνος Ορθόδοξος Εκκλησία.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνέχεια εκ της σελ. 355 του προηγουμένου τόμου, (Συνεχίζεται)