Αμφιλοχίου Ικονίου (ca. 341/5 --395/400) «Περί ψευδούς ασκήσεως»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.46, No.1, 1975, pages 7-22

Issue:
Pages:
7-22
Author:
Subject:
Subject (LC):