Αμφιλοχίου Ικονίου (ca. 341/5 --395/400) «Περί ψευδούς ασκήσεως»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.46, No.2, 1975, pages 257-272

Issue:
Pages:
257-272
Author:
Subject:
Subject (LC):