Αμφιλοχίου Ικονίου (ca. 341/5 -- 395/400) «Περί ψευδούς ασκήσεως»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.46, No.4, 1975, pages 681-688

Issue:
Pages:
681-688
Author:
Subject:
Subject (LC):