Ο Οικουμενικὸς Πατριάρχης Μελέτιος Δ´ : (25 Νοεμβρίου 1921 - 20 Σεπτεμβρίου 1923)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.46, No.4, 1975, pages 763-774

Issue:
Pages:
763-774
Author:
Subject:
Subject (LC):