Το συγγραφικὸν ύφος του Τερτυλλιανού : μετά σχετικών αποσπασμάτων εκ των έργων αυτού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.46, No.4, 1975, pages 851-881

Issue:
Pages:
851-881
Author:
Subject:
Subject (LC):