Η κλήσις των Μαθητών του Ιησού κατὰ την ευαγγελικὴν παράδοσιν : (Συνοπτικήν και Ιωάννειον)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.46, No.4, 1975, pages 882-900

Issue:
Pages:
882-900
Author:
Subject:
Subject (LC):