Αμφιλοχίου Ικονίου (ca. 341/5 - 395/400) «Περί ψευδούς ασκήσεως»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.48, No.1, 1977, pages 7-20

Issue:
Pages:
7-20
Author:
Subject:
Subject (LC):