Η Βασιλεία του Θεού εν τη συγχρόνω δυτική Θεολογία : (Σύντομος ιστορική επισκόπησις)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.48, No.2, 1977, pages 285-305

Issue:
Pages:
285-305
Author:
Subject:
Subject (LC):