[Βιβλιοκριτική] Κυριακής Β. Χριστοδούλου, Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της Απολογητικής Διαλεκτικής του Pascal

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.48, No.2, 1977, pages 429-430

Issue:
Pages:
429-430
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κυριακής Β. Χριστοδούλου, Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της Απολογητικής Διαλεκτικής του Pascal. Διατριβή επί διδακτορία. Εν Αθήναις 1974 (Έθνικόν και Καποδιστριακόν Παν/μιον Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου), σσ. 349