[Βιβλιοκριτική] Byzantium and Bulgaria: A comparative study across the early medieval frontier. By Robert Browning

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.48, No.2, 1977, pages 431-432

Issue:
Pages:
431-432
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Byzantium and Bulgaria: A comparative study across the early medieval frontier. By Robert Browning. California: University of California Press, 1975, 232 pp. s. 11. 50