[Βιβλιοκριτική] E.Trapp σε συνεργασία με τους W.Hörandner και J.Diethart, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.-12. Jahrhunderts. 1. Faszikel (α-άργυροζώμιον)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.46, No.1, 1996, pages 189-192

Issue:
Pages:
189-192
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
E.Trapp σε συνεργασία με τους W.Hörandner και J.Diethart, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.-12. Jahrhunderts. 1. Faszikel (α-άργυροζώμιον) σελ. 192, Verzeichnis der Abkürzungen [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 238], Wien 1994