[Βιβλιοκριτική] Matthias Kappler, Turcismi nell’ «Alipasiadha» di Chatzi Sechretis

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.46, No.2, 1996, pages 429-431

Issue:
Pages:
429-431
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Matthias Kappler, Turcismi nell’ «Alipasiadha» di Chatzi Sechretis [Eurasiatica Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici, 31], Università degli Studi di Venezia, Torino 1993, σελ. xi, 150.