[Βιβλιοκριτική] Hagiography of Kievan Rus. Translated and with an Introduction by Paul Hollingsworth

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.45, No.2, 1995, pages 400-402

Issue:
Pages:
400-402
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hagiography of Kievan Rus. Translated and with an Introduction by Paul Hollingsworth [Harvard Library of Early Ukrainian Literature, English Translations, II], 1992, σελ. XCV, 267.