[Βιβλιοκριτική] Demetre Dανeas, Homo antitragicus. Eine Untersuchung des Exkurses der Philosophie über die Tragödie

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.2, 1993, pages 421-423

Issue:
Pages:
421-423
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Demetre Dανeas, Homo antitragicus. Eine Untersuchung des Exkurses der Philosophie über die Tragödie, Φραγκφούρτη, Peter Lang, 1990, σελ. ix , 154