[Βιβλιοκριτική] Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, edited by J.Sheρard and S. Franklin

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.1, 1993, pages 224-229

Issue:
Pages:
224-229
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, edited by J.Sheρard and S. Franklin [Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 1], Variorum, 1992, σελ. xii, 333.