[Βιβλιοκριτική] Αλέξανδρος Κορακίδης, Ίωάσαφ 'Εφέσου(+1437)('Ιωάννης Βλαδύντερος). Βίος - έργα - διδασκαλία

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.1, 1993, pages 238-239

Issue:
Pages:
238-239
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αλέξανδρος Κορακίδης, Ίωάσαφ 'Εφέσου(+1437)('Ιωάννης Βλαδύντερος). Βίος - έργα - διδασκαλία, 'Αθήνα 1992, σελ. 286, πίν. 18.