[Βιβλιοκριτική] Επαρχικόν Βιβλίον, έκδοση J. Köder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.42, No.2, 1991, pages 393-395

Issue:
Pages:
393-395
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επαρχικόν Βιβλίον, έκδοση J. Köder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen [CFHB XXXIII], Wien 1991, σελ. 168, πίνακες 10