[Βιβλιοκριτική] Athanasios AngeΙou, Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress- Mother on Marriage. Introduction, Text and Translation

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.42, No.2, 1991, pages 407-416

Issue:
Pages:
407-416
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Athanasios AngeΙou, Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress- Mother on Marriage. Introduction, Text and Translation [Byzantina Vindobonensia 19], Wien 1991, σελ. 135, φωτογραφίες 2.