[Βιβλιοκριτική] 'Αλέξανδρος Σιδεράς, 25 ανέκδοτοι βυζαντινοί επιτάφιοι

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.42, No.1, 1991, pages 204-209

Issue:
Pages:
204-209
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Αλέξανδρος Σιδεράς, 25 ανέκδοτοι βυζαντινοί επιτάφιοι, [Κλασικά Γράμματα, 5], Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 406.