[Βιβλιοκριτική] 'Ιωάννης Α. Παπαδριανός, ΟΙ "Ελληνες πάροικοι του Σεμλίνου (18ος-19ος αι)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.40, No.1, 1989, pages 192-196

Issue:
Pages:
192-196
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Ιωάννης Α. Παπαδριανός, ΟΙ "Ελληνες πάροικοι του Σεμλίνου (18ος-19ος αι), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 264. (Ι.Μ.Χ.Α, άρ. 210).