Το κοινό των παραστάσεων του 'Κρητικού Θεάτρου' (±1590-1669)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.2, 1988, pages 323-346

Issue:
Pages:
323-346
Parallel Title:
Le public des représentations du 'Théâtre Cretois' (± 1590-1669).
Author:
Abstract:
La présente étude a pour objectif principal de déterminer le niveau culturel du public du Théâtre Cretois'. En se fondant sur des données tirées à dessein du texte des trois comédies (car il s'agit du genre dramatique le plus populaire) du Théâtre Cretois' et concernant: a) le motif du malentendu, b) les passages en italien et en latin, et c) les noms propres, l'auteur aboutit à la conclusion que le public du Théâtre Cretois' devait non seulement avoir reçu une éducation supérieure, mais encore bien connaître les arts et avoir une haute sensibilité esthétique.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επαυξημένη και βελτιωμένη μορφή ανακοίνωσης στην: «Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Σταμάτη Καρατζά με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων από το θάνατο του, Θεσσαλονίκη 5-7 Μαΐου 1988». Ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή το φίλο-συνάδελφο Γιώργο Κεχαγιόγλου για τις θετικότατες υποδείξεις του σε επιμέρους ζητήματα της εργασίας αυτής