Κοινωνικές σχέσεις καί νοοτροπίες στην Κύπρο του δέκατου ογδόου αιώνα

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.2, 1988, pages 347-380

Issue:
Pages:
347-380
Parallel Title:
Rapports sociaux et mentalités à Chypre au XVIIIe siècle
Author:
Abstract:
Cette étude présente et commente douze documents provenant des archives du consulat vénitien de Larnaca, conservés actuellement aux Archives d'État de Venise, choisis pour leur contribution à l'«histoire du quotidien» au XVIIIe siècle. Les documents portent sur la période allant de 1737 à 1795 et fournissent des renseignements nouveaux sur la prosopographie, les rapports ethniques, la production agricole, les échanges, la fiscalité, l'exercice du pouvoir, le sentiment religieux et l'apparition des premières transformations de la société chypriote. Grâce aux nouvelles informations qu'elle fournit, cette collection de douze documents complète l'image de Chypre au XVIIIe siècle que donne YHistoire chronologique de l'île de Chypre (Venise 1788) de l'archimandrite Kyprianos et en confirme de nombreux détails. L'identification de certains personnages cités dans ces documents avec des abonnés de Kyprianos, présente un intérêt particulier par rapport au caractère social de cette œuvre majeure de l'historiographie chypriote.
Subject:
Subject (LC):