[Βιβλιοκριτική] G. ΒοneΙli, Il mondo poetico di Pindaro

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.2, 1988, pages 438-441

Issue:
Pages:
438-441
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
G. ΒοneΙli, Il mondo poetico di Pindaro, Τορίνο 1987. G. Giappichelli, σ. 171.