[Βιβλιοκριτική] Th. Papanghelis, Propertius: A Hellenistic Poet on Love and Death

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.2, 1988, pages 443-452

Issue:
Pages:
443-452
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Th. Papanghelis, Propertius: A Hellenistic Poet on Love and Death Cambridge, CUP 1987, σ. xii + 236.