Ανέκδοτα υπομνήματα από το Καποδιστριακό Αρχείο Κέρκυρας

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.1, 1988, pages 62-91

Issue:
Pages:
62-91
Parallel Title:
Mémoires inédits des Archives du Président Capodistrias de Corfou.
Author:
Abstract:
L'auteur de cette étude publie et commente trois mémoires inédits de plusieurs pages, rédigés en langue française, qui se trouvent dans les Archives du Président Capodistrias à Corfou (dossiers 587, n° 1; 356, n° 38 et 87, nos 87-94) et qui sont très intéressants, parce qu'ils complètent nos connaissances sur divers aspects de son gouvernement en Grèce. Ces mémoires sont en général dignes de foi, parce qu'ils ont été écrits par des personnes qui connaissent les affaires de Grèce et par conséquent permettent de vérifier certains événements politiques, économiques et sociaux pendant l'administration du Président (1828-1831).
Subject:
Subject (LC):