[Βιβλιοκριτική] Euripides Hercules, edidit Κ.H.Lee

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.1, 1988, pages 175-181

Issue:
Pages:
175-181
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Euripides Hercules, edidit Κ.H.Lee, Λιψία 1988 (Teubner), σ. XVIII + 59.