[Βιβλιοκριτική] Ίωάννη Δ.Ψαρα, Ή Βενετοκρατία στην Τήνο την εποχή του Κρητικού πολέμου (1645-1669)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.39, No.1, 1988, pages 207-211

Issue:
Pages:
207-211
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ίωάννη Δ.Ψαρα, Ή Βενετοκρατία στην Τήνο την εποχή του Κρητικού πολέμου (1645-1669), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 222 (Διδακτορική διατριβή).