[Βιβλιοκριτική] Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione, l'attività

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.38, No.1, 1987, pages 221-223

Issue:
Pages:
221-223
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione, l'attività, Roma 1983, σ. XIV + 398, πίν. 6.