[Βιβλιοκριτική] Michael J.Angola, The Byzantine Empire 1025-1204. A Political History

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.36, No.1, 1985, pages 194-200

Issue:
Pages:
194-200
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
No abstract (available).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Michael J.Angola, The Byzantine Empire 1025-1204. A Political History, London-New York 1984. Longman, 334 p., with 5 maps, bibliographical lists of sources and secondary works (thematic), and index